Who killed Betty Gail Brown? : murder, mistrial, and mystery /

On October 26, 1961, after an evening of studying with friends on the campus of Transylvania University, nineteen-year-old student Betty Gail Brown got into her car around midnight--presumably headed for home. But she would never arrive. Three hours later, Brown was found dead in a driveway near the...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Lawson, Robert G., 1938- (Autor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Lexington : The University Press of Kentucky, [2017]
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!