Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Lawson, R. G. (2017). Who killed Betty Gail Brown?: Murder, mistrial, and mystery. The University Press of Kentucky.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Lawson, Robert G. Who Killed Betty Gail Brown?: Murder, Mistrial, and Mystery. Lexington: The University Press of Kentucky, 2017.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Lawson, Robert G. Who Killed Betty Gail Brown?: Murder, Mistrial, and Mystery. The University Press of Kentucky, 2017.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.