APA način citiranja (7. izdanje)

Cellini, J. (2017). Universalism and liberation. Italian Catholic culture and the idea of international community, 1963-1978. Leuven UP.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Cellini, Jacopo. Universalism and Liberation. Italian Catholic Culture and the Idea of International Community, 1963-1978. Leuven: Leuven UP, 2017.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Cellini, Jacopo. Universalism and Liberation. Italian Catholic Culture and the Idea of International Community, 1963-1978. Leuven UP, 2017.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.