Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Cellini, J. (2017). Universalism and liberation. Italian Catholic culture and the idea of international community, 1963-1978. Leuven UP.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Cellini, Jacopo. Universalism and Liberation. Italian Catholic Culture and the Idea of International Community, 1963-1978. Leuven: Leuven UP, 2017.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Cellini, Jacopo. Universalism and Liberation. Italian Catholic Culture and the Idea of International Community, 1963-1978. Leuven UP, 2017.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.