Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Terk, N. (2016). WRITING AT WORK: Strategies for today's coworkers, clients, and customers. WRITE IT WELL.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Terk, Natasha. WRITING AT WORK: Strategies for Today's Coworkers, Clients, and Customers. Oakland, CA: WRITE IT WELL, 2016.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Terk, Natasha. WRITING AT WORK: Strategies for Today's Coworkers, Clients, and Customers. WRITE IT WELL, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.