Computational bioacoustics : biodiversity monitoring and assessment /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Ganchev, Todor (Autor, VerfasserIn.)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston : Walter de Gruyter, 2016
Seria:Speech technology and text mining in medicine and health care Volume 4.
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!