Computational bioacoustics : biodiversity monitoring and assessment /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Ganchev, Todor (Författare, medförfattare, VerfasserIn.)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston : Walter de Gruyter, 2016
Serie:Speech technology and text mining in medicine and health care Volume 4.
Länkar:Available via EBSCO eBook Collection
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

Liknande verk