Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Ganchev, T., & Ganchev, T. (2016). Computational bioacoustics: Biodiversity monitoring and assessment. Walter de Gruyter.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Ganchev, Todor, và Todor Ganchev. Computational Bioacoustics: Biodiversity Monitoring and Assessment. Boston: Walter de Gruyter, 2016.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Ganchev, Todor, và Todor Ganchev. Computational Bioacoustics: Biodiversity Monitoring and Assessment. Walter de Gruyter, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.