Women's Tanci fiction in late imperial and early twentieth-century China /

In Women's Tanci Fiction in Late Imperial and Early Modern China, Li Guo presents the first book-length study in English of women's tanci fiction, the distinctive Chinese form of narrative written in rhymed lines during the late imperial to early modern period (related to, but different fr...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Guo, Li, 1979- (Autor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: West Lafayette, Indiana : Purdue University Press, [2015]
Seria:Comparative cultural studies.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!