European human rights law : the work of the European Court of Human Rights illustrated by an assortment of selected cases /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Maringele, Sarah.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Hamburg : Anchor Academic Publishing, 2015.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!