Fitz Lee A Military Biography of Major General Fitzhugh Lee, C.S.A. /

As the grandson of Henry "Light-Horse Harry" Lee and the nephew of Robert E. Lee, Fitzhugh Lee⁰́₄nicknamed "Fitz"⁰́₄was born into one of Virginia's most distinguished families.Upon graduation from West Point, Fitz Lee served in the U.S. Army until the outbreak of the Civil W...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Longacre, Edward G.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Lincoln : Bison Books, 2015.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!