Bright shards of someplace else : stories /

In the eleven kaleidoscopic stories that make up Bright Shards of Someplace Else, Monica McFawn traces the combustive, hilarious, and profound effects that occur when people misread the minds of others. The characters-an array of artists, scientists, songwriters, nannies, horse trainers, and poets-o...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: McFawn, Monica.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Athens : The University of Georgia Press, [2014]
Seria:Flannery O'Connor Award for Short Fiction.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!