Nation and family : personal law, cultural pluralism, and gendered citizenship in India /

The distinct personal laws that govern the major religious groups are a major aspect of Indian multiculturalism and secularism, and support specific gendered rights in family life. Nation and Family is the most comprehensive study to date of the public discourses, processes of social mobilization, l...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Subramanian, Narendra (Autor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Stanford, California : Stanford University Press, 2014.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!