Telling border life stories : four Mexican American women writers /

Voices from the borderlands push against boundaries in more ways than one, as Donna M. Kabalen de Bichara ably demonstrates in this investigation into the twentieth-century autobiographical writing of four women of Mexican origin who lived in the American Southwest. Until recently, little attention...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Kabalen de Bichara, Donna M.
Format: E-book
Język:English
Wydane: College Station : Texas A & M University Press, 2013.
Wydanie:1st ed.
Seria:Rio Grande/Río Bravo ; no. 18.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!