Energy transition in Africa /

The worldís demand for energy coupled with a decreasing stock and supply of fossil fuels is propelling the transition to renewable sources of energy. This global movement presents many opportunities and challenges to Africa. If Africa can identify the opportunities and start to position itself, wit...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Africa Institute of South Africa
Kolejni autorzy: Simelane, Thokozani, Abdel-Rahman, Mohamed
Format: E-book
Język:English
Wydane: Pretoria 0001, South Africa : Africa Institute of South Africa, 2011.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!