Analysing professional genres /

An understanding of genres in communication (written and spoken) is essential to professional success. This volume studies situationally appropriate responses in professional communication in face-to-face interaction and distance communication, from a socio-cognitive point of view. A traditional rhe...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Trosborg, Anna, 1937-
Format: E-book
Język:English
Wydane: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., ©2000.
Seria:Pragmatics & beyond ; new ser. 74.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!