While the bridegroom is with them : marriage, family, and violence in the Gospel of Matthew /

Interpreters of Matthew's Parable of the Wedding Feast (22.1-14) typically associate the 'king' with God and then justify his violent attacks against city and guests; interpreters of the Parable of the Ten Virgins (25.1-13) typically associate the 'bridegroom' with Jesus and...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Blickenstaff, Marianne.
Format: E-book
Język:English
Wydane: London ; New York : T & T Clark International, ©2005.
Seria:Journal for the study of the New Testament. Supplement series ; 292.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!