Infectious diseases and immunizations /

Adolescent Medicine: State of the Art Reviews helps you stay up-to-date in key areas of current clinical practice of adolescent medicine. Topics in Infectious Diseases and Immunizations include: Immunization Update, Sinusitis and Complications, Pneumonia, Pertussis, Influenza, Infectious Mononucleos...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: American Academy of Pediatrics.
Kolejni autorzy: Braverman, Paula K. (Redaktor), Frenck, Robert W. (Redaktor), Holland-Hall, Cynthia, 1967- (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Elk Grove Village, IL : American Academy of Pediatrics, [2010]
Seria:Adolescent medicine (Elk Grove Village, Ill.) ; v. 21, no. 2.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!