Emerging infections 9 /

Since 1995, the program committees of the Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy and the Infectious Diseases Society of America have organized sessions on current and emerging infectious disease threats during their annual meetings. Chapters in Emerging Infections 9 are bas...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Scheld, W. Michael (Redaktor), Grayson, M. Lindsay (Redaktor), Hughes, James M., 1945- (Redaktor)
Format: E-book
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : ASM Press, Ã2010.
Seria:Monograph, ASM Press.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!