Trích dẫn APA

Cameron, D., & Simeon, R. (2009). Language matters: How Canadian voluntary associations manage French and English. Vancouver: UBC Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Cameron, David, và Richard Simeon. Language Matters: How Canadian Voluntary Associations Manage French and English. Vancouver: UBC Press, 2009.

Trích dẫn MLA

Cameron, David, và Richard Simeon. Language Matters: How Canadian Voluntary Associations Manage French and English. Vancouver: UBC Press, 2009.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.