Trích dẫn APA

Genest, C. (2007). Guide de rédaction stratégique. Québec: Éditions MultiMondes.

Trích dẫn kiểu Chicago

Genest, Camille. Guide De Rédaction Stratégique. Québec: Éditions MultiMondes, 2007.

Trích dẫn MLA

Genest, Camille. Guide De Rédaction Stratégique. Québec: Éditions MultiMondes, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.