Carl Peters and German imperialism, 1856-1918 : a political biography /

Carl Peters (1856-1918) ranked among Germany's most prominent imperialists in the nineteenth century. He became known as the founder of Deutsch-Ostafrika, a region many Germans saw as the pearl of their overseas possessions, and his memory was revered in Nazi Germany. This biography reveals his...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Perras, Arne
Format: E-book
Język:English
Wydane: Oxford ; New York : Clarendon Press, 2004.
Seria:Oxford historical monographs.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!