Letters for special situations /

Sometimes it is necessary to write a special letter for a special situation in life. You will find great letters to use as models for business and personal reasons including: Letters asking for a raise, Letters of resignation, Letters of reference, Letters notifying a vendor of a breach of contract,...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: McKinney, Anne, 1948-
Format: E-book
Język:English
Wydane: Fayetteville, NC : PREP Pub., ©1999.
Wydanie:1st ed.
Seria:Anne McKinney career series.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!