Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Raudzens, G. (2003). Technology, disease, and colonial conquests, sixteenth to eighteenth centuries: Essays reappraising the guns and germs theories. Brill Academic.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Raudzens, George. Technology, Disease, and Colonial Conquests, Sixteenth to Eighteenth Centuries: Essays Reappraising the Guns and Germs Theories. Boston: Brill Academic, 2003.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Raudzens, George. Technology, Disease, and Colonial Conquests, Sixteenth to Eighteenth Centuries: Essays Reappraising the Guns and Germs Theories. Brill Academic, 2003.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.