Domesticity, imperialism, and emigration in the Victorian novel /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Archibald, Diana C.
Format: E-book
Język:English
Wydane: Columbia : University of Missouri Press, ©2002.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!