Constructing early Christian families : family as social reality and metaphor /

Constructing Early Christian Families explores the complex picture of family relations and the manifold attitudes to the family in the early Christian world.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Moxnes, Halvor.
Format: E-book
Język:English
Wydane: London ; New York : Routledge, 1997.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!