Trích dẫn APA

International Business Machines Corporation. International Technical Support Organization., ProQuest (Firm), & Rodriguez, A. (2002). Security (4th ed.). Research Triangle Park, NC: IBM corporation.

Trích dẫn kiểu Chicago

International Business Machines Corporation. International Technical Support Organization., ProQuest (Firm), và Adolfo Rodriguez. Security. 4th ed. Research Triangle Park, NC: IBM corporation, 2002.

Trích dẫn MLA

International Business Machines Corporation. International Technical Support Organization., ProQuest (Firm), và Adolfo Rodriguez. Security. 4th ed. Research Triangle Park, NC: IBM corporation, 2002.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.