Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

International Business Machines Corporation. International Technical Support Organization, ProQuest (Firm), & Rodriguez, A. (2002). Communications server for z/OS V1R2 TCP/IP implementation guide (4th ed.). IBM.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

International Business Machines Corporation. International Technical Support Organization, ProQuest (Firm), và Adolfo Rodriguez. Communications Server for Z/OS V1R2 TCP/IP Implementation Guide. 4th ed. [United States?]: IBM, 2002.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

International Business Machines Corporation. International Technical Support Organization, et al. Communications Server for Z/OS V1R2 TCP/IP Implementation Guide. 4th ed. IBM, 2002.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.