Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Chavarrías Lázaro, D. (2001). Acumulación de mutaciones con efecto sobre viabilidad en "drosophila melanogaster". Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Chavarrías Lázaro, David. Acumulación De Mutaciones Con Efecto Sobre Viabilidad En "Drosophila Melanogaster". Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2001.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Chavarrías Lázaro, David. Acumulación De Mutaciones Con Efecto Sobre Viabilidad En "Drosophila Melanogaster". Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.