שליחה במסרון: Imágenes de una metáfora circunstancial