Enviar aquest missatge de text: Imágenes de una metáfora circunstancial