Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Carabias Álvaro, M. (2003). Imágenes de una metáfora circunstancial: La mujer falangista como mujer moderna : (Y, revista para la mujer, 1938-1940). Universidad Complutense de Madrid.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Carabias Álvaro, Mónica. Imágenes De Una Metáfora Circunstancial: La Mujer Falangista Como Mujer Moderna : (Y, Revista Para La Mujer, 1938-1940). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Carabias Álvaro, Mónica. Imágenes De Una Metáfora Circunstancial: La Mujer Falangista Como Mujer Moderna : (Y, Revista Para La Mujer, 1938-1940). Universidad Complutense de Madrid, 2003.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.