Business etiquette. Part I, Introductions and meetings /

In this first part of our "Business Etiquette" series, Billy Glading and Crystal L. Bailey from the Etiquette Institute of Washington walk us through the do's and don'ts of business etiquette for workplace introductions and meetings.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Format: Wideo
Język:English
Wydane: United States : CandidCareer.com, 2015.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via Alexander Street Press
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!