APA način citiranja (7. izdanje)

(2015). Business etiquette. CandidCareer.com.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Business Etiquette. United States: CandidCareer.com, 2015.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Business Etiquette. CandidCareer.com, 2015.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.