Africans in America. Part 4, Judgment day. Interview with David Blight, professor of history and Black studies, Amherst College. 4 of 4 /

David Blight is interviewed about David Walker's appeal for insurrection in 1829, William Lloyd Garrison and moral suasion, burning of Pennsylvania Hall in 1838 and attacks on abolitionists, black communities in the north and racism, Vigilance Committees, slave narratives and Uncle Tom's C...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Smith, Llewellyn (Filmproducent, Regissör)
Materialtyp: Video
Språk:English
Publicerad: Boston, MA : WGBH Educational Foundation, [1998]
Ämnen:
Länkar:Available via Alexander Street Press
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!