The consumer, business & the fair trading act

The Fair Trading Act and the Trade Practices Act regulate all consumer transactions in Australia. Law Vision has released a new production on the law and the consumer. The rights and duties of both the seller/business and buyer/consumer are examined in detail. It examines both the Federal and Stat...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Law Vision. (Producent)
Kolejni autorzy: Wanis, Manel. (Narrator)
Format: Elektroniczne Wideo
Język:English
Wydane: Australia : Law Vision, 2012.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via Alexander Street Press
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!