Laura's writing journey

Laura is a Year 9 pupil who is passionate about writing. She lets us into her world as we follow her developing a piece of extended creative writing over a period of a week. She explains her thought processes, from early plot, setting and general planning through various drafts to completion, narrat...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Flashback Television (Firm) (Producent), Double Exposure (Firm) (Producent)
Format: Elektroniczne Wideo
Język:English
Wydane: [London] : Teachers TV/UK Department of Education, 2007.
Seria:KS3/4 English ; 1
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via Alexander Street Press
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!