Trích dẫn APA

Brahms, J., & Horenstein, J. (1999). Symphony no. 1: Variations on a theme of Haydn. [S.l.]: Landor/Vox.

Trích dẫn kiểu Chicago

Brahms, Johannes, và Jascha Horenstein. Symphony No. 1: Variations On a Theme of Haydn. [S.l.]: Landor/Vox, 1999.

Trích dẫn MLA

Brahms, Johannes, và Jascha Horenstein. Symphony No. 1: Variations On a Theme of Haydn. [S.l.]: Landor/Vox, 1999.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.