United States 25,578 Xem nhiều bản ghi Great Britain 6,854 Xem nhiều bản ghi England 3,165 Xem nhiều bản ghi France 3,062 Xem nhiều bản ghi Europe 2,507 Xem nhiều bản ghi Germany 2,438 Xem nhiều bản ghi China 2,427 Xem nhiều bản ghi Spain 1,758 Xem nhiều bản ghi Mexico 1,498 Xem nhiều bản ghi Soviet Union 1,496 Xem nhiều bản ghi Texas 1,317 Xem nhiều bản ghi Canada 1,224 Xem nhiều bản ghi Italy 1,213 Xem nhiều bản ghi Southern States 1,075 Xem nhiều bản ghi Japan 961 Xem nhiều bản ghi India 821 Xem nhiều bản ghi Rome 803 Xem nhiều bản ghi New York (State) 788 Xem nhiều bản ghi Latin America 756 Xem nhiều bản ghi Ireland 697 Xem nhiều bản ghi Russia 661 Xem nhiều bản ghi Middle East 639 Xem nhiều bản ghi Greece 631 Xem nhiều bản ghi Russia (Federation) 565 Xem nhiều bản ghi West (U.S.) 554 Xem nhiều bản ghi New York 552 Xem nhiều bản ghi Egypt 541 Xem nhiều bản ghi Australia 528 Xem nhiều bản ghi California 521 Xem nhiều bản ghi Africa 515 Xem nhiều bản ghi Netherlands 492 Xem nhiều bản ghi Turkey 489 Xem nhiều bản ghi Scotland 481 Xem nhiều bản ghi America 480 Xem nhiều bản ghi Israel 465 Xem nhiều bản ghi Cuba 409 Xem nhiều bản ghi Argentina 407 Xem nhiều bản ghi Massachusetts 386 Xem nhiều bản ghi Iran 378 Xem nhiều bản ghi Austria 367 Xem nhiều bản ghi Brazil 354 Xem nhiều bản ghi Poland 348 Xem nhiều bản ghi South Africa 334 Xem nhiều bản ghi Confederate States of America 324 Xem nhiều bản ghi Europe, Eastern 321 Xem nhiều bản ghi Palestine 318 Xem nhiều bản ghi Virginia 318 Xem nhiều bản ghi Illinois 315 Xem nhiều bản ghi London 314 Xem nhiều bản ghi New York (N.Y.) 293 Xem nhiều bản ghi Iraq 282 Xem nhiều bản ghi Asia 271 Xem nhiều bản ghi Peru 248 Xem nhiều bản ghi Chile 245 Xem nhiều bản ghi Paris 243 Xem nhiều bản ghi New England 234 Xem nhiều bản ghi London (England) 226 Xem nhiều bản ghi Paris (France) 208 Xem nhiều bản ghi Alabama 201 Xem nhiều bản ghi Louisiana 201 Xem nhiều bản ghi Arab countries 195 Xem nhiều bản ghi Hungary 194 Xem nhiều bản ghi Indonesia 194 Xem nhiều bản ghi Vietnam 190 Xem nhiều bản ghi New Zealand 189 Xem nhiều bản ghi Colombia 188 Xem nhiều bản ghi Pennsylvania 188 Xem nhiều bản ghi Afghanistan 182 Xem nhiều bản ghi Mississippi 182 Xem nhiều bản ghi South Carolina 178 Xem nhiều bản ghi Florida 177 Xem nhiều bản ghi Georgia 176 Xem nhiều bản ghi Chicago 169 Xem nhiều bản ghi Québec (Province) 167 Xem nhiều bản ghi Southwest, New 162 Xem nhiều bản ghi Ontario 158 Xem nhiều bản ghi Syria 156 Xem nhiều bản ghi Washington (D.C.) 153 Xem nhiều bản ghi North America 150 Xem nhiều bản ghi Ukraine 147 Xem nhiều bản ghi Caribbean Area 145 Xem nhiều bản ghi North Carolina 144 Xem nhiều bản ghi Developing countries 142 Xem nhiều bản ghi European Union countries 136 Xem nhiều bản ghi Northern Ireland 135 Xem nhiều bản ghi Korea 128 Xem nhiều bản ghi Missouri 127 Xem nhiều bản ghi New Mexico 127 Xem nhiều bản ghi Mediterranean Region 125 Xem nhiều bản ghi Philippines 124 Xem nhiều bản ghi Byzantine Empire 122 Xem nhiều bản ghi Taiwan 121 Xem nhiều bản ghi Portugal 120 Xem nhiều bản ghi Belgium 119 Xem nhiều bản ghi Africa, North 114 Xem nhiều bản ghi Los Angeles 110 Xem nhiều bản ghi Kentucky 108 Xem nhiều bản ghi Wales 108 Xem nhiều bản ghi Haiti 107 Xem nhiều bản ghi Islamic Empire 107 Xem nhiều bản ghi